Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Cel działalności Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych CEA

Cel działalności SPPP CEA

Głównym celem działalności Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych CEA jest sprawowanie profesjonalnej opieki nad szeroko rozumianą społecznością szkół muzycznych, plastycznych, baletowych i burs szkolnictwa artystycznego w Polsce oraz upowszechnianie wiedzy o psychologicznych i pedagogicznych aspektach edukacji artystycznej.

Bezpośrednimi działaniami realizowanymi przez SPPP CEA są:

 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom szkół artystycznych, wychowankom burs szkolnictwa artystycznego oraz nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i dyrektorom szkół;
 • diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna indywidualna i grupowa środowiska artystycznego;
 • udzielanie profesjonalnego wsparcia w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych związanych z funkcjonowaniem szkolnej społeczności;
 • integracja środowiska psychologów i pedagogów szkolnych pracujących w szkołach artystycznych i bursach szkolnictwa artystycznego w celu podnoszenia jakości opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych;
 • udostępnianie i upowszechnianie wiedzy o psychologicznych, pedagogicznych i profilaktycznych aspektach edukacji artystycznej wśród uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców i kadry zarządzającej szkołami.

Szczegółowe zadania realizowane przez specjalistów-psychologów CEA obejmują:

 • wspomaganie uczniów i wychowanków z niespecyficznymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów szczególnie uzdolnionych, odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych;
 • pomoc w tworzeniu indywidualnych form wspomagania rozwoju i kształcenia ogólnego i artystycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • diagnostyka przyczyn niepowodzeń dydaktycznych i problemów wychowawczych;
 • prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć psychoedukacyjnych miedzy innymi z zakresu: umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie z tremą, organizacji czasu nauki i czasu wolnego, zwiększania motywacji do artystycznego kształcenia oraz z zakresu wielu innych tematów, które są ważne z perspektywy zmian cywilizacyjnych doświadczanych przez dzieci i młodzież oraz specyficznych potrzeb każdej szkoły;
 • pomoc nauczycielom, wychowawcom i rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz wychowanków szkół artystycznych;
 • organizowanie spotkań z zakresu wsparcia zawodowego z psychologami i pedagogami pracującymi w szkołach artystycznych danego regionu CEA;
 • prowadzenie tematycznych szkoleń, wykładów i warsztatów dla szkół artystycznych, zgodnie ze specyfiką potrzeb.

Dodatkowe zadania realizowane przez specjalistów-psychologów CEA:

 • inicjowanie i współdziałanie w tworzeniu i realizacji projektów badawczych z zakresu psychologicznych podstaw kształcenia artystycznego oraz publikacji przedmiotowych z zakresu edukacji artystycznej;
 • organizacja seminariów i konferencji naukowych przy współpracy polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i uniwersyteckich;
 • uczestnictwo w polskich i międzynarodowych seminariach oraz konferencjach naukowych poświęconych psychologiczno-pedagogicznej problematyce edukacji artystycznej.

Formy realizacji zadań SPPP CEA:

działalność poradniana:
  a) konsultacje,
  b) diagnozowanie,
  c) opiniowanie,
  d) pomoc terapeutyczna;

działalność z zakresu wsparcia zawodowego:
  a) spotkania regionalne psychologów i pedagogów szkolnictwa artystycznego,
  b) specjalistyczne konsultacje;

działalność informacyjno-szkoleniowa:
  a) rady szkoleniowe i warsztaty w poszczególnych regionach CEA,
  b) ogólnopolskie warsztaty, konferencje i seminaria;

działalność publikacyjno-badawcza:
  a) artykuły, doniesienia badawcze, monografie,
  b) projekty badawcze regionalne i ogólnopolskie.

Koncepcja organizacji poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla szkół artystycznych jest bezpośrednią kontynuacją niemal 70-letniej tradycji udzielania pomocy psychologicznej w środowisku muzycznym, którą zapoczątkowano w Centralnym Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego, czyli w obecnym Centrum Edukacji Artystycznej. W aktualnym kształcie poradnictwo funkcjonuje od 2011 roku. Realizacja poradnictwa powierzona została wizytatorom ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz psychologom CEA zatrudnionym w Specjalistycznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych CEA (SPPP CEA) w poszczególnych regionach. Za merytoryczną jakość oferowanej przez specjalistów CEA pomocy w ramach SPPP CEA oraz za koordynację wszelkich inicjatyw realizowanych przez poszczególnie poradnie odpowiadają wizytatorzy ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dr Urszula Bissinger-Ćwierz oraz dr Anna Antonina Nogaj.

Data dodania: 2022-11-07 15:56:07
Data edycji: 2022-11-07 15:56:38
Ilość wyświetleń: 472

Konkursy

Wszystko o konkursach
Zobacz więcej

Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny
Zobacz więcej

Kalendarz

Dokumenty do pobrania

Przydatne dokumenty, pliki
Zobacz więcej
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej